KHOA CÚNG GIA TIÊN PDF. In
Thứ ba, 31 Tháng 3 2009 15:41

 

(Xám tạ từ đường)

 

Hướng phụng hiến cúng dàng tiên tổ, cập môn tông tử hiếu chí thành, nghinh tổ đức, nguyện kỳ tiên tổ giáng đường tiền, bảo hộ tử tôn đa cát khánh tứ thời bát tiết hưởng thiên duyên.

Án bắc đế tra sa ha (3lần)

Thiết dĩ: Từ - đường nghiêm khiết, tịnh cúng phu trần lự bài biện tri Phật nghiêm, khủng vãng lai chi câu uế, bằng tư pháp thủy, quán sái tổ đường (gia – đường)

Giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đường trì tụng.

Nhất bát thanh lương thủy,

Quán xái tận tiền đường,

Cung thỉnh tổ tiên giáng

Tất nhiên thường thanh tịnh.

Án tra ma la thiện thần la địa tra sa ha,

Nam mô; Li cấu địa Bồ - Tát Ma – Ha tát (3lần)

Cung văn: Ẩm phương tuyền tụ tri tỉnh xuất, nhu hương đạo yến thức diền sinh nhân cư thiên địa chi gian, chiếu xuất vu tình ư vạn địa.

Cung duy: Tổ tiên nhất thiết liệt vị đẳng chư tôn môn ân cần thế nghiệp gia thanh trung hậu di quyết tôn mưu yến dực. Trường lưu ư phong kỷ, thích kỷ lạc thổ hạch cao, cửu luyến ư trà hình, thiết tự, mộc bản đồng căn, kha diệp trung khan hướng mậu, cảm dụng lễ nghi tận vật, phi phong thức ngụ chí thành, dục cầu bảo an cơ mưu duệ. Tu bằng cảm cách ư tiên linh, tư nhân (xuân, hạ, thu, đông) (ngày giỗ hay ngày lễ). Đồng tộc (đồng gia) phụng nghinh cung trần phỉ lễ mặc ngụ đan thành, phụng vong tổ tiên giám cách.

Giáo hữu nhiên hương cẩn đương trì tụng.

Nhất chuyện bảo hương cung kính lễ,

Nguyện kỳ tổ đức tác chứng minh,

Nhật nhật tử tôn đa cát khánh

Gia môn thịnh vượng phúc hưng long.

Nam – mô: Hương cúng dàng tổ tiên Bồ - Tát ma ha tát (3lần)

Thiết dĩ: Hạnh phùng tiết nhật gia tộc yếu nghinh, xuyên kỳ tổ đức, giáng uy nghi.

Giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Nam – mô: Bộ bộ đế lỵ đá lỵ đát đá nga đá gia (7lần)

Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh,

Ngưỡng kỳ tổ đức tất văn chi,

Kim bằng Tam – Bảo lực gia trì,

Thử nhật kim thời lai dáng phó.

Án chi linh sa ha (7lần)

Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính, tử tôn chí thành kiền thành phụng thỉnh.

Nhang hoa thỉnh:

Nhất tâm phụng thỉnh: Thiên chi hữu nhật nguyệt. Quang chiếu thập phương, nhân chi hữu tổ tông, lưu thùy vận thế, từ đường hương hỏa. Cầu linh sảng dĩ lai lâm, hương khí đan thành, bằng tổ tông nhi chiếu giám, phàm tâm cẩn bạch tuệ nhãn giao quan, ngôn niệm thiết vi nhân tử, cảm hạ tông thân, ngưỡng càn khôn phụ tải chi ân, cảm tông tổ tài bồi chi ấm, dục cầu bảo an miêu duệ , tu bằng cảm cách tiên linh, cung duy vật bản hồ thiền, nhân bản hồ tổ, thế bất lăng vong, tộc ư tư tụ, dịch thế chi tông, tông điều, tuy viễn, dĩ tự trung tư, thiên tu chi công đức do tồn, bất thăng vĩnh mộ sơ thủy đồng căn cộng bản, nhi tổ nhi tông, hậu lai biệt phái phân chỉ, hữu môn hữu hộ.

Cung thỉnh: Gia tiên cao cao tổ khảo cao cao tổ tỷ nhất thiết liệt vị tôn linh, phục hồi từ sở tả vị hữu chiêu, ức niên chi sảng, thúc bằng, ai hồ kiến, khái hồ văn, dịch thế chi tinh thần, dĩ tụ cung trần phỉ lễ mạch ngũ đan thành.

Duy nguyện: Tổ tiên giám cách, nguyện thân phục chỉ, hiếu phụng xuân thu, giáng phó tổ đường (gia đường) chứng minh công đức.

Nhang hoa thỉnh:

Nhất tâm bái thỉnh: Công cao quảng đại đức thụ tài bồi tử tôn khang cát dĩ hưng long, đức thuộc tổ tiên chi hữu chuẩn.

Cung duy: Gia tiên, tiên linh bản phái, hương kỳ phần đại anh hiền, hoặc văn thơ lễ, hoặc lược điền viên, phong thanh thu lập, văn vong lưu truyền, dư thanh đồng cảm, thức lễ mạc khiên.

Gia tiên khí số chung anh, tìa năng tế mỹ, nhất thiết liệt vị chư tổ tông.

Duy nguyện: Tổ tông bất thác bảo hộ tử tôn giáng phó tổ đường (gia đường) thụ tư cúng dàng.

Nhang hoa thỉnh:

Nhất tâm bái thỉnh: Tiên tổ liệt vị căn thâm mạt mậu đức hậu lưu quang, nghi chỉ thiệu bồi, tích thế chi âm, công thương tại, nhưng tồn bằng tịch tục cổn dĩ dư thanh do trường xuân tam chi thủ bảo, hữu tâm cmả cách tổ đức lưu phương.

Cung duy: Tổ tiên hệ phái, chi ngành đẳng đẳng Tông môn nhất thiết liệt vị.

Duy nguyện: Đức hậu trường lưu, thiên vạn cổ, Giáng phó từ đường (gia đường) thụ tư cúng dàng. Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính.

Giáo hữu an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Tổ đức lưu quang lai giáng phó,

Khoát nhiên tâm nguyệt thính gia đà,

Tùy phương ứng hiện biến Quang – minh,

Nguyện giáng từ đường (gia đường) an vị tọa.

Nam – mô: An vị tọa Bồ - Tát ma ha tát (3lần)

Phục vọng: Tổ tiên, nhất thết liệt vị chân linh. Đẳng đẳng sảng linh, trùng trùng quyến thuộc quang giáng tổ đường (gia đương) thụ kỳ lễ giáo hữu biến thưch chân ngôn cẩn đương trì tụng, hóa vô vi hữu, biến thiểu thành đa.

 

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN.

Nam – mô: Tát phạ đát tha nga, đá phạ rô chỉ đế, án tam bạt la, tam bạt la hồng (3lần).

 

CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN

Nam – mô: Tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát la tô, sa bà ha (3lần).

Nam – mô: Phổ cúng dàng Bồ - tát ma ha tát (3lần)

Thượng lai lễ thỉnh gia tiên dĩ tất sở hữu sớ văn cẩn đương tuyên đọc (không có sớ đọc đường Phục Vọng)

Tuyên sớ (xong)

Thượng lai văn sớ tuyên đọc dĩ chu, sớ đối tổ từ dụng bằng hóa hỏa: đọc đường – Phục vọng.

 

BÁT NHÃ TÂM KINH.

Quán tự tại: Cố tâm vô quái ngại, việt siêu khổ hải. Đại minh thần chú, diệt trừ tai. Ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới, ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới.

 

HỒI HƯỚNG

Lễ cúng gia tiên công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phúc giai hồi hướng, phổ nguyện trầm nịch chu chúng sinh, tốc vãng vô lượng quang Phật sái, thập phương tam thế nhất thiết Phật, chư tôn Bồ - tát ma ha tát, ma ha bát nhã ba la mật, tứ sinh cửu hữu đồng đăng hoa tạng huyền môn bát nạn tam đồ cộng nhập tỳ lư tính hải.

Nam – mô sa bà thế giới Tam giới đạo – sư tứ sinh từ phụ, nhân thiên giáo chủ thiên bách ức hóa thân, Bản sư hòa thượng Thích ca mâu ni Phật. (3lần)

 

TỰ QUY

(Tín chủ kiền thành tạ lễ gia tiên tam bái)
 

 

Lãnh đạo Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov lưu ý bà con cộng đồng cẩn trọng trong tình hình phức tạp

 

TranDuaTua21-2-14

Trong bối cảnh tình hình Ucraina có nhiều diễn biến phức tạp, bà con cộng đồng người Việt Nam cần lưu ý cẩn trọng trong khi đi lại, giao tiếp ở nơi công cộng, đặc biệt là đi lại một mình vào ban đêm và không nên tranh luận về quan điểm chính trị. (Xem bài)

Dấu hiệu chứng tỏ bạn đang bị chèn ép dây thần kinh

 

thoai-hao-dot-song-co-ky2

Xung quanh cột sống ở vùng cổ-gáy tập trung rất nhiều mạch máu để cung cấp oxy và các chất dinh dưỡng cho não. Chính vì nguyên do đó mà những triệu chứng chèn ép dây thần kinh phần lớn dẫn đến tình trạng không cung cấp đủ máu cho phần sọ não và gây rối loạn tuần hoàn máu não. (Xem bài)

 

 

Câu lạc bộ Anh - Việt (English-Vietnamese-Club)

 

logo CLB anh viet2

Giỏi tiếng Việt và thông thạo tiếng Anh là những bậc thang đầu tiên vô cùng quan trọng để dẫn tới thành công đối với bất kỳ bạn trẻ nào sinh ra và lớn lên tại Kharkov, khát khao mong muốn hợp tác và làm việc với quê hương Việt Nam trong tương lai. (Xem bài)

 

Vì sao quân đội Ucraina thiếu khả năng chiến đấu?

 

doanhtraiquandoi

Lần đầu tiên kể từ khi độc lập, Ucraina cần đến quân đội. Nhưng ở năm 2014, sức mạnh trước đây của quân đội Ucraina chỉ còn là hoài niệm. Điều duy nhất bây giờ có thể dùng để đương đầu với một đối thủ được vũ trang đến tận răng là lòng dũng cảm và trung thành với Tổ quốc. (Xem bài)